เรื่องราวความเป็นมา

          จากประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตเวชภัณฑ์ยาตามมาตรฐานระดับสากลสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคที่ห่วงใยดูแลสุขภาพ จากกระแสการดูแลสุขภาพในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา พบว่าประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจและตระหนักว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ประกอบกับวิถีการเลือกรับประทานอาหารปลอดสารพิษก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นบริษัท โพลีเฮิร์บ จำกัด จึงได้มีปณิธานที่จะมุ่งมั่นสรรหา คัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค และได้รับประโยชน์สูงสุด โดยพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ คือ อาณาจักรคุ้มแสนสุข ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงสุดของประเทศ และมีสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกสมุนไพรหลายชนิด อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวจัดได้ว่าปลอดมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของบริษัท โพลีเฮิร์บ จำกัด ทุกผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ให้ประโยชน์  มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการผลิต และปลอดภัยจากสารเคมี นอกจากนี้เนื่องจากเป็นบริษัทของคนไทยเพื่อคนไทยเอง ดังนั้นจึงทำให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีในราคาที่เหมาะสม ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากให้กับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งให้ประโยชน์ และคุณภาพที่ทัดเทียมกัน

 

Visitors: 45,527