การประเมินผล

การประเมินผล

          ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพรของ PolyHerb ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดจากทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ในทุกครั้งของการผลิตมีคุณภาพสม่ำเสมอ ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ดี  GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Visitors: 45,530