ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร

Common Name Fa thalai chon (ฟ้ าทะลายโจร)
Botanical Name Andrographis paniculata
Family ACANTHACEAE
Part use Leaves

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวยาสำคัญ :  ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร(Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex  Nees ที่มีสารสำคัญ total lactone
                         โดยคำนวณเป็น  Andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ  6 โดยน้ำ หนัก  (w/w)”

  1. ข้อบ่งชี้       : 1.บรรเทาอาการเจ็บคอ
                          2.บรรเทาอาการโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
                          3.บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน

  ขนาดและวิธีใช้ : บรรเทาอาการหวัดเจ็บคอ รับประทานคร้ังละ 1.5-3 กรัม วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและก่อนนอน

                               บรรเทาอาการท้องเสีย รับประทานคร้ังละ 500 มิลลิกรัม – 2 กรัม วันละ 4 คร้ัง หลังอาหารและก่อนนอน

 

ข้อห้ามใช้ : 1.ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
                    2.ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้
                    3.ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร แก้เจ็บคอในกรณีต่างๆ ดังนี้
                         - ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากเชื้อ Streptococcus group A
                         - ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องจากเคยติดเชื้อ Streptococcus group A
                         - ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค
                         - ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไขสูง และหนาวสั่น

ข้อควรระวัง : -หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจะทำให้แขน  ขา มีอาการชาหรืออ่อนแรง
                     - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วันแล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้น
                        ระหว่างใ้ช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
                     - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการ
                       จับของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
                     - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึ่ม ผ่านเอมไซม์ 
                       Cytochrome P450(CYP) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรยับยั้ง เอมไซม์CYP1A2, CYP2C9                               ละ CYP3A4

อาการไม่พึงประสงค์ : อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง
ท้องเดิน คลื่นใส้
 เบื่ออาหาร วิงเวียนศรีษะ ใจสั่น และอาการเกิดลมพิษ

 

- บรรเทาอาการเจ็บคอ
- บรรเทาอาการหวัด
- บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่เกิดจากการติดเชื้อ

 


 

 

Visitors: 43,171