ขมิ้นชัน

ขมิ้นชัน

 

Common Name : Turmeric, Khamin Chan (in Thai)
Botanical Name : Curcuma longa Linn.
Family : ZINGIBERACEAE
Part use : Rhizome

 

ตัวยาสำคัญ : ผงเง้าขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) มีสารสำคัญ Curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหน้ััก (W/W) 
และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาณต่อน้ำหนัก  (W/W)
ข้อบ่งใช้ :  บรรเทาอาการแน่นจุดเสีย ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้ :  รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารก่อนนอน
ข้อห้ามใช้ :  ห้ามใช้ในผู้ที่ท่อน้ำดีอุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้

 

ข้อควรระวัง : 

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์
- ควรระวังการใช้ในเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลต้านประสิทธิผลและความปลอดภัย
- ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ด
   เลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมเทอบอลิซึ่ม ผ่านเอมไซม์ Cytochrome P450 (CYP)
  เนื่องจากสารcurcumin ยังยั้ง CYP3A4,CYP1A2 แต่กระตุ้นเอมไซม์ CYP2A6
- ควรระวังการใช้ร่วมกับ ยารักษาโรคมะเร็ง บางชนิด เช่น doxyorubicin,chiormethine,     cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยาดังกล่าว

Curcuminoids
 - บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ 

 

Visitors: 43,171